Oznam: zisťovanie štatistiky

Obec Rozhanovce oznamuje občanom, že v období od 10.12.2018 do 31.12.2019 bude Štatistický úrad SR vykonávať v našej obci štatistické zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške, vývoji príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. Všetky informácie, ktoré sa v rámci tohto zisťovania poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.

 

pridané 13.12.2018