Oznam: zmena separácie

Obec Rozhanovce oznamuje občanom, že od 01. apríla 2018 sa mení systém zberu triedeného odpadu z kontajnerového na vrecový. Začiatkom mesiaca budú do každej domácnosti distribuované 3 vrecia určené na plasty, sklo a papier, a tiež zvozový kalendár platný od 01.04.2018 spolu s informačným letákom, kde sa dozviete ako správne separovať.

 

pridané 3.4.2018