Oznam: zo zdravotného strediska

Oznam: zo zdravotného strediska

Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická neordinuje od 14.3.2016 do 18.3.2016 z dôvodu čerpania dovolenky. Počas jej neprítomnosti, zastupuje MUDr.Marta Čörgöová v Kráľovciach.

Tel.č.055/6958129

 

pridané 11.3.2016