Oznam: zo zdravotného strediska

Oznam: zo zdravotného strediska
Oznam zo zdravotného strediska
 
Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická oznamuje že dňa 4.7.2016 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.
 
 
pridané 1.7.2016
Počas jej neprítomnosti zastupuje MUDr. Marta Čoorgová v Kráľovciach.Oznam zo zdravotného strediska
 
Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická oznamuje že dňa 4.7.2016 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.
 
Počas jej neprítomnosti zastupuje MUDr. Marta Čoorgová v Kráľovciach.Oznam zo zdravotného strediska
 
Lekárka pre deti a dorast MUDr. Soňa Pirická oznamuje že dňa 4.7.2016 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.
 
Počas jej neprítomnosti zastupuje MUDr. Marta Čoorgová v Kráľovciach.