Oznamuje občanom prerušenie distribúcie elektriny v obci Rozhanovce v termíne

VSD a.s. oznamuje občanom prerušenie distribúcie elektriny v obci Rozhanovce v termíne

10. október 2019 od 08:00 hod do 15:00 hod

v úseku: ul. Košická od č.d. 1 po č.d. 8, ul. 19. januára od č.d. 1 po č.d. 25 nepárne, od č.d. 6A po č.d. 28 párne, ul. Slobody od č.d. 1 po č. d. 21 nepárne, od č.d. 2 po č. d. 26 párne a celá ulica Jarná