Parkovanie na uliciach

Parkovanie na uliciach

Dôrazne upozorňujeme občanov, ktorí parkujú na miestnych komunikáciách, aby využívali na parkovanie automobilov svoje dvory a garáže. Parkovanie na uliciach a chodníkoch obmedzuje vykonávanie zimnej údržby miestnych komunikácií. Upozorňujeme občanov, že v prípade pretrvávania parkovania na komunikáciách nebude na týchto uliciach vykonávaná zimná údržba.