Plyn, voda, kúrenie, elektrika: Teplo servis Karol Katona

Dátum:    21.02.2017 20:43
Profesia / zameranie / služba / obchod:    Plyn, voda, kúrenie a elektrika
V krátkosti popíšte ponúkané služby v odrážkach:    - oprava rozvodov vody
- oprava rozvodov kúrenia, výmena kotlov a radiátorov
- oprava rozvodov plynu, čistenie kotlov
- oprava elektroinštalácie
Titul, Meno Priezvisko:    Karol Katona
Adresa/Obec:    Školská 1, Rozhanovce
E-mailový kontakt:    teploservis@teploservis.sk
Telefonický kontakt (ak chcete aby bol zverejnený):    0907971254
Web stránka, alebo link na facebook (nie je povinné):    www.teploservis.sk

 

Pridané 21.2.2017