Po zápise detí do MŠ sú prijaté všetky deti s trvalým pobytom v Rozhanovciach

Po zápise detí do MŠ sú prijaté všetky deti s trvalým pobytom v Rozhanovciach
Vážení rodičia zapísaných detí do MŠ v šk. roku 2019/2020.
Veľmi nás mrzí, že nebudeme môcť uspokojiť všetkých rodičov, ktorí sa uchádzali o zapísanie svojho dieťaťa do MŠ v Rozhanovciach. Kapacita našej MŠ bola už aj v minulom školskom roku naplnená na maximum. V školskom roku 2018/2019 našu MŠ opúšťa 20 detí (odchádzajú do ZŠ) a na zápise sa zúčastnilo 42 detí. V prvom rade sme prijímali deti, ktoré do augusta 2019 dovŕšia 3 roky a staršie deti, ktoré sa do obce prisťahovali, prípadne prisťahujú do začiatku školského roka. Keďže sme navýšili celkový počet detí v MŠ (na výnimku), mohli sme prijať aj deti, ktoré sa narodili v septembri a októbri 2019. Ostatné (mladšie) deti nebolo možné prijať z kapacitných dôvodov. Verím, že nás pochopíte a ostanete nám verní aj v budúcnosti.
S pozdravom Mgr. Ľuboš Takács - riaditeľ ZŠ s MŠ Rozhanovce
 
Pridané 19.6.2019