Poďakovanie: František Nosáľ

Nie len sa patrí, ale tak to aj cítim.... poďakovať všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť ma a dávajú mi tým príležitosť byť nápomocný pri ďalšom rozvoji našej obce v spolupráci s ostatnými poslancami a starostom, ktorým týmto gratulujem.

Zároveň vnímam tú časť voličov, ktorá ku mne bola zdržanlivejšia, chcem však prispieť k riešeniu aj Vaších problémov. Napriek odhodlaniu a chuti, len čas ukáže, ako sa nám to podarí.

 

S pozdravom

                      Fero Nosáľ

 

pridané 12.11.2018