Poďakovanie k zbierke

Poďakovanie k zbierke

Vážení rodičia, zamestnanci a priatelia školy.

V mene vedenia našej školy sa vám chcem z celého srdca poďakovať za vašu spolupatričnosť a ochotu pomôcť postihnutým obetiam v Prešove. Aj vďaka vášmu príspevku sme mohli ako škola poslať na účet mesta Prešov sumu 1605,90 eur.

Všetkým srdečne ďakujeme. Prajeme krásne a ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov.
Mgr. Ľuboš Takács - riaditeľ ZŠ s MŠ Rozhanovce

 

pridané 13.1.2020