PODNET: chýba radar na severe obce - v riešení so správou ciest

Podal: Adamčík

Dňa: 19.2.2018

 

Podnet: na severnom v stupe od obce chýba stále radar po dopravnej nehode z roku 2017. Stĺp sa stále povaľuje na rohu ulice ako ukazuje šípka. Navrhujem stĺp odložiť a správcu cesty upozorniť na chýbajúci radar.

 

Stav: Rieši správa ciest, poverený riešiť za obec prednosta OcÚ - zaslané správcovi komunikácie

V riešení, zaslaný na obec 19.2.2018

Posledná aktualizácie: 5.2.2018