PODNET: oznamovanie úmrti na obecnom webe - vyriešené

Podal: Milan

Dňa: 12.2.2018

 

Podnet: žiadam o zavedenie novej rubriky na obecnej stránke s názvom "Opustili nás" mal by tu byť oznam o tom, že niekto zomrel. V niektorých prípadoch sa to oznamuje v obecnom rozhlase, ale SMS sa neposielajú. Správy v rozhlase môžu byť niekedy nezastihnuté. Pri každom úmrtí pozostalí spravidla musia navštíviť matriku pri OcÚ. Tu je priestor pre otázku pozostalým, či si želajú, aby v rozhlase, na webe, resp. formou SMS správy, boli zverejnené základné informácie o úmrtí, mieste a čase pohrebu.

 

Stav: Vyriešený - zaslaný na obecný úrad 12.2.2018 - Občania môžu počas žiadosti vyhlásiť pohreb v Rozhlase požiadať aj o uverejnenie na webe obce.

 

Posledná aktualizácia 15.2.2018