PODNET: poškodený stĺp na križovatke pri starom kostole

PODNET: poškodený stĺp na križovatke pri starom kostole

Podal: Adamčík

Dňa: 19.2.2018

 

Podnet: žiadam o riešenie poškodeného stĺpu pri starom kostole so správcom siete tak, aby nehrozilo jeho zrútenie na chodcov či vozidlá.

 

Stav: V riešení - prejednané na schôdzi OZ - odoslané správcovi pevnej siete, čaká sa na doriešenie

Rieši prednosta - zaslaný na obecný úrad 19.2.2018

Posledná aktualizácia 2.5.2018