Podnet: vysadba, kniznica, oznacenia - neriešené

Podal: Obcan

Dňa: 15.3.2018


 Navrhujem vysadiť stromy /tuje, ihličnaté stromy/ okolo plota na cintoríne – plot, ktorý lemuje chodník SNP.

Ak budete mať možnosť, pozrite sa na súčasný stav knižničných priestorov. Pre normálne fungovanie je potrebná ďalšia vnútorná rekonštrukcia.

Je potrebné doplniť uličné označenie, najmä v nových lokalitách Karamy a Pod cintorínom

 

Stav: Rieši starosta - zaslaný na obecný úrad 15.3.2018

Podnetom sa doteraz nik nezaoberal....

Posledná aktualizácia 3.8.2018