Podnety k zmenám v CP autobusov

Obec Rozhanovce oznamuje cestujúcim spoločnosťou Eurobus, že do 28.08.2020 majú možnosť podať svoje návrhy na zmenu cestovných poriadkov, ktoré budú platiť od 13.12.2020. Svoje návrhy môžete zaslať elektronicky  na e-mailovú adresu obec@rozhanovce.com  alebo osobne do podateľne Obecného úradu. Návrhy na zmenu cestovných poriadkov budú následne prejednané na parciálnej porade, ktorej sa zúčastňuje starosta obce.