Podnety pre Eurobus

Na základe oznámenia od spoločnosti Eurobus a.s. vyzývame občanov obce Rozhanovce, ktorí využívajú spoje prímestskej dopravy, aby svoje podnety na zmenu cestovných poriadkov zasielali najneskôr do 25.09.2022.  Podnety je možné zaslať e-mailom: obec@rozhanovce.com, prípadne osobne počas stránkových hodín na Obecnom úrade.

Návrhy na zmenu cestovných poriadkov bude prerokované na parciálnej porade, ktorá sa uskutoční 05.10.2022. K zmenám cestovných poriadkov dôjde od 11.12.2022.