Pozastavenie separovaného zberu

Spoločnosť KOSIT a.s. oznamuje občanom, že do 31.03.2020 pozastavuje zvoz a príjem triedených zložiek odpadu z obcí, nakoľko tento odpad je pri triediacej linke manipulovaný zamestnancami ručne, čo vzhľadom na životnosť vírusu predstavuje kritické rizoko prenosu nákazy.

V obci Rozhanovce sa ruší zber plastov v stredu 18.03.2020 a zber papiera 21.03.2020.

Harmonogram zvozu zmesového komunálneho odpadu ostáva nateraz bez zmien.