Požiarna prevencia

Preventívne opatrenie proti tvorbe požiarov nájdete na letákoch