Pozrite si výsledky merania vody

Pozrite si výsledky merania vody

Výsledky z merania vody, ktoré uskutočňujú vodárne štvrtťročne nájdete tu.

Všetky merania sú vyhodnotené ako v norme, pre príklad v Košických Oľšanoch je to vysoko nad normou.

 

Porovnanie s okolitými obcami:

  Názov ukazovateľa celk.tvrd. NO3-
Dusičnany
Fe Mn voľný chlór pH
  Merná jednotka mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l -
Limit   1,1 - 5,0 (OH) 50,0 0,20 0.05 0.30 6,50 - 9,50
Beniakovce r.s. MŠ   1,10 <3,00 <0,020 <0,030 0,20 8,50
Budimír r.s. MŠ   1,05 <3,00 0,080 <0,030 <0,10 8,40
Hrašovík r.s.č.d.87 Pohostinstvo   1,15 <3,00 <0,020 <0,030 0,30 8,50
Košické Olšany r.s. Potraviny Milk Agro č.d.110   4,40 32,9 <0,020 <0,030 0,20 7,60
Kráľovce r.s. OÚ   1,05 <3,00 0,080 <0,030 0,30 8,50
Ploské r.s. Potraviny   1,05 3,00 0,080 <0,030 0,30 8,40
Rozhanovce r.s. MŠ   1,15 <3,00 0,020 <0,030 0,20 8,60
Sady n/Tor. r.s. MŠ Zdoba   1,10 <3,00 0,030 <0,030 0,20 8,50

 

 

pridané 24.4.2020