Pozvánka: 27. rokovanie obecného zastupiteľstva vo štvrtok

Pozvánka: 27. rokovanie obecného zastupiteľstva vo štvrtok

Vo štvrtok sa bude konať rokovanie obecného zastupiteľstva o 17:00 v malej sále KD. Súčasťou nebude prerokovanie ZaD ÚP 08 z dôvodu, že ešte nedorazili podklady od orgánu ochrany pôdy.

 

Pozvánka zatiaľ s nedorazila kvôli prerušenej dodávke elektriny na obecnom úrade, ale predbežný program je nasledovný:

 

Otvorenie rokovanie

Schválenie programu

Kontrola plnenia uznesení

Otázky občanov

Schválenie VZN o názve ulice Pod brehmi

Žiadosti občanov

Dopyty

Diskusia

Záver

 

pridané 5.11.2018