Pozvánka: dokončovacia brigáda chodníka pri ZŠ

Pozvánka: dokončovacia brigáda chodníka pri ZŠ

V sobotu 12.12. sa od 8:00 uskutoční posledná brigáda na chodníku pri ZŠ. Brigáda sa ruší len ak bude pršať resp. víchrica.

Položia sa zvyšné obrubníky a kábel (ak starosta kúpi) na verejné osvetlenie.

Zároveň za začne z vozením materiálu. Treba si priniesť len pracovné oblečenie a dobrú náladu.

 

Pridané 8.12.2015