Pozvánka na schôdzu Obecného Zastupiteľstva, na ktorej sa bude prejednávať rozpočet na r. 2014

Pozvánka na schôdzu Obecného Zastupiteľstva, na ktorej sa bude prejednávať rozpočet na r. 2014

V pondelok 31.3. sa od 17:00 uskutoční schôdza obecného zastupiteľstva na obecnom úrade v Rozhanovciach. 

 

Prejednávať sa bude rozpočet obce na rok 2014, ktorý nebol schválený či prejednaný na poslednej schôdzi 27.2. z dôvodu podozrenia na porušenia zákona. Rozpočet nebol zverejnený minimálne 15 dní na úradnej tabuli. Ak sa pozriete na poslednú stranu rozpočtu, ktorý sa nachádza na pravej strane našej stránky zistíte, že nebol dokonca ani vypracovaný. Naše pripomienky nájdete o príspevok nižšie.

 

Občania prídte sa pozrieť a prezentovať Vaše názory v rámci diskusie.