Pozvánka: rodičovský futbalový turnaj "O pohár riaditeľa školy"

Pozvánka: rodičovský futbalový turnaj "O pohár riaditeľa školy"

Vážení rodičia !

Dňa 12.5.2018 sa v areáli našej školy uskutoční už 13. ročník futbalového turnaja rodičov našich žiakov o pohár riaditeľa školy. Turnaj sa bude konať na našom novom multifunkčnom ihrisku a prinesie niektoré novinky. Tento rok sme sa rozhodli, že turnaja sa budú môcť zúčastniť prioritne naši rodičia, ktorí budú rozdelení do jednotlivých družstiev podľa ročníkov, ktoré navštevujú ich deti. Samotná organizácia turnaja bude závisieť od celkového počtu družstiev. Preto vás žiadam, aby ste sa čo najskôr prihlásili u svojich triednych učiteliek, prípadne u riaditeľa školy. Po skončení turnaja vás všetkých (samozrejme aj mamičky a detičky) srdečne pozývame na tradičné občerstvenie.

Kontakt na RŠ: 0911 942 250

                                                                                         Mgr. Ľuboš Takács

 

pridané 6.5.2018