Pozvánka: rokovanie obecného zastupiteľstva 29.4.2015 o 17:30

Pozvánka: rokovanie obecného zastupiteľstva 29.4.2015 o 17:30

Na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 12, ods.1 v znení neskorších zmien zvoláva starosta obce Rozhanovce riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach, ktoré sa uskutoční dňa 29.4.2015 /streda/ o 17:30 hod. Miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála.

 

program tu

 

pridané 24.4.2015