Pozvánka: turnaj v bedmintone

Pozvánka na Bedmintonový turnaj

                                      

P r o p o z í c i e

2. ročníka bedmintonového turnaja rodičov a zamestnancov ZŠ Rozhanovce v zmiešaných dvojčlenných družstvách o pohár RŠ.

 

  1. Všeobecné ustanovenia

 

Vyhlasovateľ:            Riaditeľ ZŠ Rozhanovce

Organizátor:             ZŠ Rozhanovce, SNP 121, 04442,  Košice-okolie

Termín:                      13.01.2018 o 9:00 /sobota/ v telocvični ZŠ Rozhanovce

                                    (rusnácky silvester)

Prezentácia :             13.01.2018 od  8,30 do 9,00 hod.

                                  

B.   Technické ustanovenia

 

Pravidlá:                    Hrá sa podľa platných pravidiel bedmintonu pre zmiešanú štvorhru. Pred začiatkom turnaja prebehne krátke oboznámenie sa s pravidlami. Ostatné sa naučíte počas jednotlivých zápasov pod dohľadom skúsených hráčov - našich starších žiakov.  Pravidlá je taktiež možné nájsť na www.bedminton.sk.

 

Podmienky účasti:    Každá rodina môže do súťaže prihlásiť len  jedno dvojčlenné zmiešané družstvo (tzv. MIX) rodičov, alebo zamestnancov školy - môže ísť len o manželské páry,  prípadne partnerské páry (rozdielneho pohlavia).

                                    Prihlásiť sa môžete najneskôr do 10.01.2018 u svojho tr. učiteľa, alebo najlepšie priamo u riaditeľa školy na tel. č. : 0911 942 250, osobne,

                                    alebo emailom : riaditelstvo@zsrozhanovce.edu.sk.

                                    Štartovné na jedno družstvo je 5 € + tekutý kolok nepovinný.

 

Účasť:                        Bez ohraničenia veku - rodičia a zamestnanci školy

 

Systém turnaja :       Podľa počtu prihlásených družstiev. Najskôr však vyraďovacím systémom podľa vylosovania. Aj prehraté družstvá budú hrať o umiestnenie. Stretnutia sa hrajú na 2 víťazné sety.

Vylosovanie sa uskutoční po prezentácií.

 

Výstroj:                      Usporiadateľ zabezpečí košíky (plastové). Rakety máme, ale lepšie                           bude ak si zadovážite vlastné. Nutná je športová obuv s bielou                                                 podrážkou. Aj nesúťažiaci musia mať prezutie.

Občerstvenie:            Zabezpečí organizátor.

Cestovné:                  Nebude preplatené.

Odmeny:                    Diplomy, medaile, poháre.

 

 

 

V Rozhanovciach dňa 5.12.2017                                                 Mgr. Ľuboš Takács, v.r.

                                                                                                    Riaditeľ ZŠ Rozhanovce