Pozvnánka: rokovanie OZ september 2017

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, § 12, ods. 1 v znení neskorších zmien pozývam členov Obecného zastupiteľstva v Rozhanovciach na zasadanie, ktoré sa uskutoční dňa 21.09.2017 /štvrtok/ o 17,00 hod. Miesto zasadania: Kultúrny dom v Rozhanovciach – malá sála.

 

Program je v úvodnom obrázku

 

pridané 18.9.2017