Prečítať text Prerušenie distribúcie elektriny

   Prečítať text Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom prerušenie distribúcie elektriny

29. júl 2020 od 08:10 hod do 16:30 hod

celá ulica Severná, ul. Matúša Čáka Trenčianskeho č.d. 2,4, ul. SNP od č.d. 1 po č.d. 83 nepárne, od č. d. 10 po č. d. 44 párne + č.d. 174/2, 32/B, ul. Robotnícka od č.d. 6 po č.d. 2 párne/nepárne, ul. Krátka č.d. 1,2,Rozhanovce č.d. 564,595,600,624

30. júl 2020 od 08:10 hod do 16:30 hod

celá ulica Severná, ul. SNP od č. d. 1 po č. d. 59 nepárne, od č. d. 10 po č. d. 30 párne + č.d. 174/2, 32/B, ul. Krátka č.d. 1,2, ul. Robotnícka od č. d. 6 po č. d. 26 párne/nepárne, Rozhanovce č. d. 564, 595, 600, 624.