Prerušená distribúcia vody v časti obce plánovaná na 5.9.2019

Prerušená distribúcia vody v časti obce plánovaná na 5.9.2019

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice oznamuje, že dňa 05.09.2019 v čase od 8,00 do 15,00 hod bude prerušená dodávka vody z verejného vodovodu v obci Rozhanovce, ulica 1. mája, Blatná, Dúhová, Jarná, Ružová, Mlynská, Záhradná, Stromová z prevádzkových dôvodov. Náhradné zásobovanie vodou bude zabezpečené cisternami.