Prechádzka: na ''Šeňák'' už len bez auta

Nedávno pribudli betónové zábrany, ktoré zamedzujú prístup autom, alebo štvorkolke na kopec nad obcov. 

Poľná cesta patrí pozemkovému fondu.

Cestou z druhej strany, nezabudnite zastaviť na stopke...

 

Vedľa zeelandie nad AT Abov, sa už dokončuje ďalšia hala.

Čierna skládka smerom do lesa z Lesnej ulice sa opäť rozširuje. Cesty vedúce na polia a do lesov pravdepodobne dostanú závory aby sa podobným skládkam dalo predísť. Kľúče pravdepodobne dostanú vlastníci pozemkov, nájomníci, resp. budú k dispozícii na obecnom úrade. Takto sa to aspoň rozoberalo na OZ, ktorých som sa zúčastnil v minulosti. V apríli obec platila 312 eur za likvidáciu čiernej skládky.

 

Na ustanovujúcom zasadnutí som pripomenul žiadosť občana opraviť prepadnutý mostík k poliam na JZ strane obce. Toto upchaté koryto mlynského potoka neustále zaplavuje priľahlé pozemky.

Naplavená zemina a kamene:

Prepadnutý mostík

Tadeto voda nepotečie....

 

Tieto skutočnosti prerokujeme na ďalšom OZ pravdepodobne 29.1.2015.

Pozvánku včas zverejním.

 

pridané 11.1.2015