Resocia centrum = vlastná výroba

Resocia centrum = vlastná výroba

Dátum:    28.02.2017 10:13
Profesia / zameranie / služba / obchod:    vlastná výroba
V krátkosti popíšte ponúkané služby v odrážkach:    ponúkame na predaj výrobky našich klientov ako sú vence košiky,vieme urobiť aj na objednávku
Titul, Meno Priezvisko:    Resocia
Adresa/Obec:    Rozhanovce
E-mailový kontakt:    kgrunvald@azet.sk