Robotnícka bude opravená

VÚC už v jarných mesiacoch začne s opravou cesty na robotníckej podľa schváleného projektu.

Okrem vozovky bude vybudované aj odvodnenie.

 

Pridané 7.2.2022