Schválené eurofondy: zateplenie škôlky

Schválené eurofondy: zateplenie škôlky

Notoricky známe eurofondy si vyžadujú rôzne doplnkové služby. Medzi ne napríklad patrí "manažment projektu". Ak máte schopnosti, živnosť a aspoň jednu aktovku prihláste sa do súťaže, podmienky sú vlažné...

 

Cenovú ponuku je možné predložiť poštou na adresu Obecný úrad Rozhanovce, ul. SNP č. 48, 044 42 Rozhanovce, alebo osobne do podateľne OcÚ Rozhanovce s adresnou pečiatkou uchádzača v čase úradných hodín v uzatvorenej obálke s označením: "Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy - externý manažment" do 12.06.2018 do 12:00 hodiny.

 

Viac tu

 

Vzhľadom na nie veľmi úspešné eurofondy na revitalizáciu centrálnej časti obce som už v minulom roku interpeloval starostu obce, či je rozumné zazmluvniť na stavebný dozor a v súvislosti s predbežne vysúťaženým dodávateľom stavebného dozoru za 17400 eur. Podklady k súťaži som na webe obce nepostrehol. Niekto raz povedal, že za túto sumu snáď bude dozor dochádzať letecky z Bruselu. Pre porovnanie na rekonštrukciu chodníkov v zhruba polovičnej sume zákazky sme vysúťažili dozor za 1600 eur.  Viď zmluva č. 36/2016 na webe obce.

 

Ak si spomenieme na revitalizáciu centrálnej časti obce za eurofondy, neustále sa meniace firmy a dozor...nezostáva nič len dúfať že nás nečaká repete.

 

pridané 7.6.2018