Sčítanie obyvateľov

Sčítanie obyvateľov

Zčítanie obyvateľov v našej obci je takmer na tri štvrtiny hotové.

Ak ste sa ešte nesčítali urobte tak na www.scitanie.sk

 

Občania sa sčítavajú so stavom aký platil ku dňu 1.1.2021.
Občania sa sčítajú sami elektronicky do 31.3.2021.
Od 1.4.2021 občania, ktorí nemali možnosť sčítať sa, požiadajú p.Česláková na Obecnom úrade v Rozhanovciach o pomoc.

 

 

pridané 18.3.2021