VSD a.s. oznamuje občanom prerušenie distribúcie elektriny v obci Rozhanovce

VSD a.s. oznamuje občanom prerušenie distribúcie elektriny v obci Rozhanovce

VSD a.s. oznamuje občanom prerušenie distribúcie elektriny v obci Rozhanovce 

v termíne 07. jún 2018 od 7:30 do 17:30

časť obce v úseku: celé sídlisko Karamy, celé ulice Brezová, Višňová, Morušová, Zámočnícka, Slobody, Dargovská, Pokroku, Viničná, Poľná, Školská, 
Slnečná, Košická, Lesná + záhradky, ul. Robotnícka od č.d. 1 po č.d. 5, ul. Mierová č.d. 11, 13, ul. SNP č.d. 102, ul. Družstevná od č.d. 1 po č.d. 43 nepárne, od č.d. 12 po č.d. 38 párne a nové domy bez popisného čísla v danom úseku obce.

 

Viac tu

 

pridané 23.5.2018