Semafor - zopár vysvetlení

V minulom roku obecné sociálne siete okrem chovu dobytka v zimných mesiacoch zamestnala vášnivá diskusia k zriadeniu svetelnej križovatky pri základnej škole. Problém bezpečného prechodu pre peších, hlavne detí a tak isto aj pre vodičov, sme sa snažili zmierniť. Prvotný návrh na kruhový objazd nám polícia nepovolila. Do úvahy tak pripadal iba semafor. Jeho prevádzka je na niekoľko mesiacov riadená každý deň a to z dôvodu, aby si vodiči na jeho existenciu navykli. Evidujeme žiadosť skrátiť jeho prevádzku iba na pracovné dni no starosta rozhodol, že ešte pár mesiacov pôjde aj cez víkend, hoci obmedzene. Riadenie v smere z Družstevnej a Blatnej regulujú kamery, ktoré snímajú počet a postavenie vozidiel. Následne systém vyhodnotí a riadi križovatku tak aby ste na nej nečakali viac ako 45 sekúnd. Najmä v úvode sme sa ale stretli s nedisciplinovanosťou vodičov a to najmä pri parkovaní pri obchode kde stáli autá priamo vo svetelnej križovatke. Rozšírili sme tak cestu o plochu pre odstavenie vozidiel. Semafor má bezpečnostný certifikát pre ovládací radič, ktorý nepripúšta chybovosť. V prípade vandalizmu či výpadku elektriny má svoje záložné systémy. Semafor navyše zbiera dáta z prejazdu 24/7.

Radič, ako aj každá križovatka a bezpečnostný certifikát, nie je výrobok kde sa pripúšťa nejaká percentuálna chybovosť. Radič niekoľkokrát za sek. kontroluje kolízie, vyšle signál na rozsvietenie, a ak sa nevráti korektná odozva (prúdová kontrola) tak radič prepne okamžite do poruchy. V grafickej prílohe si môžete všimnúť intenzitu prejazdu za 24 hodín. Napríklad tieto merania sú z októbra minulého roka. Priechod pre chodcov cez hlavnú cestu dá chodcovi zelenú len v prípade ak sa dotkne plôšky na chodeckom tlačítku (to je tá žltá plocha kde je nakreslená ruka ) prípadne zatlačí mechanické tlačidlo zospodu tohoto ovládača. Na inom mieste tlačidlo reagovať nebude. Bez stlačenia bude stále červená pre chodca, ktorý chce prejsť cez hlavnú cestu. Priechod cez Blatnú ulicu pri stavebninách má automatický režim riadený časom, nemá tlačítka.

 

Viac v novom čísle časopisu Rozhanovčan.

 

pridané 10..3.2022