Stále voľné pracovné miesta na pomocné práce v obci

Obec Rozhanovce prijme do pracovného pomeru pomocných pracovníkov.

Úväzok: hlavný pracovný pomer – plný pracovný úväzok

Dátum  nástupu:  ihneď

Platové podmienky:  Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Náplň práce: čistenie a údržba verejných priestranstiev, upratovanie okolo verejných budov, kosenie cintorína a verejných priestranstiev, údržba budov, priestranstiev a majetku obce

Iné kritéria: primeraná fyzická zdatnosť, manuálna zručnosť, praktické myslenie, zodpovednosť a aktívny prístup k práci, spoľahlivosť a flexibilnosť. Vodičský preukaz a výučný list výhodou.

Bližšie informácie v pracovných dňoch od 08:00 – 15:00 hod na telefónnych číslach 0907909779, 0911540598.

Žiadosti o prijatie do zamestnania je možné doručiť poštou, elektronicky alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Rozhanovciach.

Údaje o zamestnávateľovi:

Obec Rozhanovce

SNP 48

04442  Rozhanovce

obec@rozhanovce.com