Štatistika testovania za víkend

Výsledky testovani na obecnej MOM Rozhanovce a obciach patriacich pod nás.

V Rozhanovciach sme navyše odoslali 603 SMS certifikátov, čo je rastúci trend.

 

 

  testov z toho pozitívne
Rozhanovce 940 5
K. Oľšany 473 1
Sady n. Torysou 828 0
Beniakovce 412 1
Chrastné 280 2
Hrašovík 207 0
Vajkovce 364 2
Čižatice 215 0
 SPOLU 3719 11