Súťaž na budovu kúrie

Obec formou súťaže ponúka na odpredaj budovu starej Kelcovej kúrie.

Info k súťažným podkladom nájdete tu

pridané 6.4.2021