Téma: 2. ročník turnaja v bedmintone

V sobotu 13.1.2018 sa uskutočnil 2. ročník bedmintonového turnaja rodičov a zamestnancov ZŠ Rozhanovce o pohár riaditeľa školy. Zúčastnilo sa ho 9 zmiešaných manželských párov. Celý turnaj sa niesol vo veľmi príjemnej športovej aj spoločenskej atmosfére. Manželské páry zvádzali tuhé boje nie len so svojimi súpermi, ale často krát aj samy so sebou. Všetci si do sýtosti zašportovali, najlepší zvíťazili, ale čo je najdôležitejšie, všetci sa zabavili a po vianočných sviatkoch ideálne strávili príjemný sobotňajší deň. Už teraz sa spolu tešíme na 3. ročník nášho turnaja, na ktorý Vás všetkých priaznivcov školy a bedmintonu pozývam.
 
Športu zdar a bedmintonu zvlášť. 
 
                                                                                               Mgr. Ľuboš Takács
28.1.2018
                                                                                 riaditeľ školy a organizátor turnajaAV sobotu 13.1.2018 sa uskutočnil 2. ročník bedmintonového turnaja rodičov a zamestnancov ZŠ Rozhanovce o pohár riaditeľa školy. Zúčastnilo sa ho 9 zmiešaných manželských párov. Celý turnaj sa niesol vo veľmi príjemnej športovej aj spoločenskej atmosfére. Manželské páry zvádzali tuhé boje nie len so svojimi súpermi, ale často krát aj samy so sebou. Všetci si do sýtosti zašportovali, najlepší zvíťazili, ale čo je najdôležitejšie, všetci sa zabavili a po vianočných sviatkoch ideálne strávili príjemný sobotňajší deň. Už teraz sa spolu tešíme na 3. ročník nášho turnaja, na ktorý Vás všetkých priaznivcov školy a bedmintonu pozývam.
 
Športu zdar a bedmintonu zvlášť. 
 
                                                                                               Mgr. Ľuboš Takács
 
                                                                                 riaditeľ školy a organizátor turnajaA