Téma: Ako komunikovať s obcou

Získal som zaujímavý podnet týkajúci sa získavania informácii emailom. Občan sa chcel opýtať na zopár vecí týkajúcich sa našej obce a preto poslal email s otázkami do obecnej elektronickej schránky.

 

"Dobry den

 
Chcel by som vedieť prečo v podstate prvé" námestícko " vstup do obce pri ZŠ vyzerá tak ako vyzerá ,že každá firma ktorá má zákazku v obci robí skládku kopy hliny ,sute ,práve na tomto mieste. 
 
Prečo sa nemôže opraviť taký krátky úsek cesty od pošty hore až ku blokom ,kde nie je ani chodník.
 
Vidím že údržba ciest v obci prebieha iba účelovo popri kostoloch a na cestičkách k nim - prečo je to tak?
 
dakujem za odpovede"
 
 
Na tieto jednoduché otázky mu bola zaslaná nasledujúca odpoveď:
 
"Dorbý deň
na základe platnej legislatívy týkajúcej sa prístupu k informáciám Vám
oznamujeme, že Vašu žiadosť budeme akceptovať v prípade splnenia
určitých náležitosti týkajúcich sa žiadosti.
Ďakujeme za pochoponie."
 
 
Pre doplnenie odpovedí musí občan zvoliť zákonné formulky a obrátiť sa na obec so žiadosťou podľa infozákona.
 
Aby sa to nestalo aj Vám, pripravil som vzorový text, ktorým sa môžete informovať písomne a to klasickou alebo elektronickou poštou.
Obec je v potom nútená odpovedať do ôsmich pracovných dní.
 
Vzor textu:
 
 

Žiadosť o informácie

 

 

Meno žiadajúceho a úplná adresa

 

-

 

Obecnému úradu v Rozhanovciach

Ul. SNP č. 48

044 42 Rozhanovce

 

 

 

VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií ) v platnom znení.

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vás žiadam ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona ) o sprístupnenie informácie:

 

Vaša otázka

 

 

Žiadam o zaslanie požadovaných informácií elektronickou poštou na môj e-mail:

matus.adamcik@gmail.com. Ak by z technických príčin nebolo možné zaslať informácie

elektronickou poštou, žiadam o ich zaslanie listom na moju vyššie uvedenú adresu, v oboch prípadoch v zákonnej lehote.

 

V ..................., Dátum ..................

 

Meno

 

 
 
pridal ado 20.10.2014