Téma: ako podať sťažnosť

Zaznamenávam veľa sťažností a podnetov emailom. Chcem dať do pozornosti zákon o sťažnostiach, ktorý upravuje postup samospráv a úradov vo veci vybavovania týchto sťažností. Ak adresujete správne podanú sťažnosť, obec ju musí v lehote vybaviť resp. podať Vám vysvetlenie a sťažnosť zaevidovať. Následne je možné vykonať kontrolu či sa sťažnosťou niekto zaoberal a aký má Vaša sťažnosť záver.

 

Príklad: zaslať ho môžete aj na obec@rozhanovce.com

 

Jozef Príkladný, Ul. Nedostatočná 1, 123 45 Lehota nad Váhom

 

Obecný úrad
Námestie 1
123 45 Lehota nad Váhom

 

Lehota nad Váhom, 9. 9. 2009
VEC: P o d a n i e sťažnosti v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Naša sťažnosť sa týka .....

 

S pozdravom,
(podpis)
_____________________
Jozef Príkladný

 

 

pridané 7.1.2015