Téma: Ako to vyzerá na základnej škole

Téma: Ako to vyzerá na základnej škole

Na základnej škole som bol naposledy asi po prevzatí vysvedčenia v deviatom ročníku a od vtedy som si všimol viacero zmien hlavne z vonku. Možno aj Vás zaujíma ako to v sučasnosti na škole vyzerá. Škola prešla veľkou rekonštrukciou, pribudla telocvičňa a stavia sa výdajňa stravy. 

Čo všetko je v škole nové a čo sa chystá sa dozviete v nadledujúcom článku.

 

Budova školy pred prístavbou výdajne stravy:

Vynovená zborovňa pre učiteľov

  

 

Krátka štatistika

Počet žiakov : 310 (z toho je cca 50% dochádzajúcich žiakov)

Počet učiteľov : 21 ( z toho 2 vedenie školy a 1 špeciálna pedagogička )

Počet vychovávateliek : 3 (3 oddelenia ŠKD)

 

Najväčšie úspechy našej školy

Najväčšie dosahujeme už tradične v športe - bedminton (najlepší v okrese a v kraji na 1. - 4. mieste, pred 2 rokmi naša žiačka obsadila na MS 1., 2., a 3. miesto - Natália Bálintová

Florbal - popredné umiestnenia v okrese chlapci aj dievčatá, v minulosti aj v kraji v športoch ako Futbal, Atletika a pod.

V predmetových olympiádach dosahujeme najlepšie výsledky v geografii, dejepise Anglickom jazyku

Veľmi dobré umiestnenia mávame v prednese - Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko a iné.

 

Vytrína pre trofeje na spodnej chodbe

Knižnica ktorú si škola šikovne zabezpečila vďaka daru

Počítačová účebňa nad kotolňou

Pôvodné šatne nahradili praktickejšie skrine a lavičky

Počítačová učebňa v poschodovej triede

Za posledných 10 rokov prešla škola obrovskými zmenami

- výstavba telocvične

- komplexná rekonštrukcia školy

- výstavba detského ihriska za pomoci rodičov z RZ

- dobudovanie nových tried 

- nový školský nábytok a tabule vo všetkých učebniach, kanceláriách a zborovni

- úprava areálu školy

- izolácia podpivničených priestorov budovy

- vybudovanie odborných učební novou didaktickou technikou

- vybudovanie časti oplotenia okolo areálu školy - pri školskom ihrisku a pri hlavnej ceste

- prístavba školy - výdajňa stravy a jazyková učebňa vybavená modernou technikou

a niekoľko ďalších investícií.

 

Triedy na prvom stupni majú v zadnej časti koberce

Trieda na druhom stupni

Bývalú hornú chodbu nahradili tieto učebne

Triedy na druhom stupni sú vybavené projektormi a výučba prebieha interaktívnou formou

Učebňa, ktorá vznikla na hornej chodbe

 

V ďalšom období plánuje škola investovať finančné prostriedky

- vybudovania altánku na výuku žiakov v  prírode

- multifunkčné ihrisko v areály školy

- dobudovanie oplotenia areálu školy - v réžií obce

 

Rekonštruované sociálne zariadenia - kto si pamätá pôvodný stav? :)

 

Doplním že škola realizovala kované oplotenie, ktoré je viditeľné aj z hlavnej cesty vo vlastnej réžii. Dobudovanie oplotenia bude realizovať obec z svojich zdrojov kde dôjde k oddeleniu školského pozemku smerom na juh chodníkom a plotom kde dôjde k prepojeniu chodníka smerom od bytoviek na školskej ulici k zastávke autobusu. O zámere som už písal v tomto článku.

 

Škola má vlastné CVČ pri ZŠ. V rámci CVČ ponúkame cca 15 krúžkov. Práve v tomto období sa to pripravuje a známe to bude po príchode detí do školy. (v budúcom týždni)

V minulom roku ich bolo 12 rôzneho zamerania. V súčasnosti ponúkame  niekoľko športových krúžkov, dramatický, tanečný, strelecký, zameraný na anglický jazyk, na rozvoj manuálnych zručností a pod. 

 

Škola ďalej pravidelne organizuje podujatia pre deti a rodičov.

 

Telocvičňa funguje v režime - škola od rána do 16,00 a od 17,00 je v prevádzke pre verejnosť cca do 22,00. Najmä v zimnom čase je plne využitá, takže objednávky je potrebné nahlásiť čo najskôr u p. Malica na t.č. 0917 610 268. Podobne je to aj s posilňovňou, ktorá nie je až tak vyťažená.

V telocvični si môžete zahrať futbal, florbal, tenis, volejbal, bedminton, basketbal a rôzne iné športy na ktoré je budova patrične vybavená.

Konali sa tu už aj Majstrovstvá Slovenska v mládežnických kategriách v bedmintone.

 

Telocvičňa z pohľadu od vstupu do školy

Asfaltové ihrisko by čoskoro malo nahradiť multifunkčné

 

Telocvičňa počas turnaja žiakov vo futbale

Telesná výchova

V príprave je aj výstavba malého cvičiska pre silové športy ako je crossfit a to miestnymi nadšencami, ktoré plánujú postaviť s podporou obce.

 

Výdajňa stravy by mala byť v najbližších dňoch dokončená. Prevádzku plánujeme spustiť od 8.9.2014. Kapacita je  40 osôb naraz. 

Celkovo počítame so 100 - 150 stravníkmi. Presne to budeme vedieť v blízkej budúcnosti.

 

Výstavba výdajne stravy a novej učebne

Viac o výdajni stravy nájdete v tomto článku.

 

Za informácie ďakujem riaditeľovi ZŠ - Mgr. Ľubošovi Takácsovi.

 

Web stránka školy - https://zsrozhanovce.edupage.org/

Foto album - https://zsrozhanovce.edupage.org/album/?

 

 

pridal ado 27.8.2014