Téma: Autobusové zastávky

Nová téma na našej stránke sa tento raz zameriava na naše autobusové zastávky. Od "revitalizácie centrálnej časti obce" sa zamenili staršie železné zastávky za nové - modernejšieho vzhľadu. Vyzerajú síce modrene, ale z hľadiska funkčnosti sú katastrofálne. V lete pod nimi praží, v daždi pretekajú a vo vetre vás viac ochráni odpadkový kôš, než samotná konštrukcia. Táto téma bola otvorená občanmi už na poslednom verejnom zhromaždení ešte minulý rok v kultúrnom dome (myslím že Máj), no od vtedy sa s tym veľa neurobilo. Ešte začiatkom februára tohto roku som sa písomne informoval u vedenia obce, čo s tzv. zastávkami mienia urobiť. Zároveň som pripomenul, že v niektorých chýbajú tabuľky, ktoré by informovali o časoch odchodov autbusov a aby zabezpečili ich umiestnenie v každej zastávke. Aspoň provizórne by vyšlo odhadom na 3 eurá...

 

Dostal som nasledujúcu odpoveď:

"Je zrejmé, že aktuálne prevedenie zastávok je nevyhovujúce z toho dôvodu, že nespokytujú dostatočnú ochranu pred vetrom a dažďom. Z vedeného dôvodu sme oslovili súkromného podnikateľa pracujúceho v tejto oblasti, aby zistil možnosti dobudovania bočnýh stien zastávok. Prichádza do úvahy viacero riešení, ktorými by sa vyriešilo opláštenie zastávok. Spolu s poslancami OZ vyberieme čo najvhodnejšie riešenie a zrealizujeme v termíne do 08-2014. Tiež sa po dohode s Eurobusom nainštalujú tabuľky s informáciou o odchode autbousov."

 

Z uvedeného vyplýva, že takto jednoduchú vec síce sú ochotní riešiť, ale stanovené termíny v horizonte šiestich mesiacov sú nepochopiteľné. (teda aspoň pre mňa).

Už to bude rok čo si občania vytrpia čakanie na autobus v tzv. zastávkach a vedenie sa riešením problému bude zaoberať najneskôr do 6 mesiacov od žiadosti na zjednanie nápravy a skoro rok od samotného vybudovania tzv. zastávok. Bol som na všetkých zasatnutiach OZ tento aj minulý rok, ako občan ale nepostrehol som, že by sa táto téma riešila, alebo aby sa diskutovalo o spomínaných variantoch opláštenia. Zaujímalo by ma, kto schválil takéto zastávky, už pred samotnou realizáciou...

 

Téme sa budeme naďalej venovať. 

 

 

Pridané 4.4.2014 by ado