Téma: automaty v našej obci - vysvetlenie

Na základe platného VZN obce Rozhanovce č. 2/2014 je v našej obci s účinnosťou od 14.3.2014 zakázané okrem iného aj prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom  výherných prístrojov (tzv. výherné automaty). Keďže spoločnosť, ktorá v obci posledný automat prevádzkuje, mala ešte pred účinnosťou tohto VZN uzavretú s obcou Rozhanovce platnú zmluvu o prevádzkovaní výherných automatov, mohla tieto prevádzkovať v prevádzke Pivárne U Ľuba, na adrese SNP č. 79 v Rozhanovciach do konca roka 2014. Od 1.1.2015 však už spoločnosť nemá s obcou uzatvorenú platnú zmluvu a keďže platí vyššie uvedené VZN obce, nie je možné ďalej prevádzkovať výherné automaty v našej obci. Napriek tomu sa tak deje a 1 výherný automat v prevádzke Pivárne u Ľuba stále funguje?!
 
Ako jeden z organizátorov petície za zákaz hazardných hier v našej obci, aj ako poslanec, som sa snažil uvedený problém riešiť. Obrátili sme sa preto v tejto veci na advokátskou kanceláriou JUDr. Michal Trešák (táto kancelária zastupuje našu obec v právnych veciach), ktorá promptne zareagovala a aktuálne pripravila v mene obce Výzvu spoločnosti, aby bezodkladne ukončila v našej obci prevádzku hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a najneskôr do 15 dní odstránila výherný automat z vyššie uvedenej prevádzky U Ľuba. V opačnom prípade môže obec začať voči spoločnosti správne konanie s možnosťou udeliť jej pokutu až do výšky 100tis. EUR.
 
Na základe vyššie uvedených skutočností verím, že sa tento problém čoskoro vyrieši v súlade s platným VZN obce a k spokojnosti väčšiny občanov našej obce.
 
Marek Rabada, poslanec
 
pridané 24.2.2015