Téma: Avizovaná oprava cesty na Lesnej ulici mešká

Téma: Avizovaná oprava cesty na Lesnej ulici mešká

Po čase trochu negatívny postreh. Naposledy 13. Júna som dostal vyrozumenie k otázkam, ktoré sa týkali opravy ciest na uliciach v našej obci.  V odpovedi z úradu sa uvádza, že ulica Lesná sa plánuje opraviť v mesiaci Jún a Ulica Dúhová, Jarná v mesiacoch Júl a August. V odpovedi sa ale neuvádza rok, tak že ostáva dúfať, že časový skĺz sa rýchlo dobehne ešte tohto roku. 

 

V minulosti bol na Lesnej ulici problém s vlastníkom, ale viacerí obyvatelia mi potvrdili, že boli oslovení vedením obce s informáciu, že k oprave sa malo pristúpiť. Na jeseň sa na zastupiteľstve riešila petícia nespokojných občanov so stavom tejto cesty. Sťažnosť na neprimeranú rýchlosť mechanizmov a možnosti opravy vtedy riešila komisia s užívateľom cesty - AT Abov. Pozemok pod cestou patrí pozemkovému fondu a firma ho má v povinnom prenájme (podľa dostupných informácií).

 

Čo sa týka Jarnej, tam nevidím dôvod čakať.

 

Aktuálny stav dnes:

 

Lesná ulica + úvodná fotka

 

 

 Jarná ulica

 

 

pridal ado 9.7.2014