Téma: blížiaca sa výstavba diaľnice a mobilná betonárka na 4 roky

Na stránke enviroportálu, ktorá žiaľ pre údržbu nefunguje by ste mali vedieť nájsť oznam o správnom konaní k umiestneniu mobilnej betonárky v blízkosti našej obce. Charakterizuje sa to ako dočasná mobilná betonárka na r. 2016 - 2020. Čiže výhradne má slúžiť pre účel výstavby diaľnice. Malo by ísť o parc.č.3220/15, 16, 17,18, 19, 20, 50, 51, 52, 53, KN reg. "E" viď mapka v obrázku.

Oznam z obecného webu tu

Dokumenty a štúdie sa pokúšam získať u spracovateľskej firmy.

 

 

K www.enviroportal.sk:

 

      "Prevádzku elektronickej stránky enviroportál  zabezpečuje poverená organizácia MŽP SR Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici (ďalej len „SAŽP“)

V termíne 15.-26.08.2016 z dôvodu rekonštrukcie miestnosti serverov v SAŽP Banská Bystrica bude prevádzka niektorých služieb obmedzená alebo pozastavená.

Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti spôsobené nedostupnosťou našich služieb. Našou snahou je obnoviť všetky služby čo najskôr.

Ďakujeme za porozumenie."

 

 

pridané 16.8.2016