Téma: cena starostu obce

Po úspešnom ocenení zakladateľov hasičského zboru v réžii DHZ Rozhanovce, ktoré sa konalo na jeseň minulého roku sme prišli s novou iniciatívou.

Štatút obce umožňuje na návrh poslancov, starostu či občanov, udeliť cenu starostu obce za mimoriadny prínos a prácu pre našu obec.

 

Za viac ako 30 ročnú reprezentáciu Rozhanoviec na folklórnych podujatiach a súťažiach bola prvý krát táto cena odovzdaná na rokovaní obecného zastupiteľstva minulý štvrtok. Získali ju pani Božena Pekľanská a pán Vincent Vasiľ. Súčasťou ocenenia je pamätný list a finančná odmena 300 €, ktorou môžu pokryť vydanie ich hudobného CD. 

Po gratuláciach prítomných potešili piesňou.

 

 

pridané 23.4.2016