Téma: čo nové k štátnym cestám, škôlke, obecným cestám a chodníkom

Most pri Vajkovciach - informoval som sa telefonicky na správe ciest a potvrdili mi, že vedia o tomto probléme, ale zatiaľ nevedia kedy ho budú riešiť vzhľadom na platný harmonogram prác a neustále zmeny. 

Úsek cesty pred obcou v smere od záhradníctva - tak isto potvrdili, že nestíhali a posúvajú termín opravy do konca Júna. To isté platí aj pre štátnu cestu Robotnícka ulica sme Čižatice.

 

Nevedeli potvrdiť žiady záväzný termín...

 

Čo sa týka obecných výtlkov, odpočítavadlo beží na hlavnej stránke. Úseky som nafotil a odoslal na obecný úrad starostovi, veľké výtlky pri škole mali byť opravené aspoň provizórne vrecovaným asfaltom, ale žial doteraz sa tak nestalo. Kompletné výmeny asfaltu na uliciach podľa zápiskov z posledného uznesenia a podklady k zadaniu obstarania preberie stavebná komisisa tento piatok o 19:00. 

 

Uvažujem nad tým, že podobné odpočítavania spustím na stránke ku všetkým žiadostiam a podnetom, ktoré jednak poslanci ale aj obyvatelia žiadali riešiť, lebo pol roka ubehlo a dokopy žiadny výsledok nie je vidno - to len aby ste mali predstavu a možno to k niečomu pomôže. Ako príklad uvediem presun kontajnerov od starého kostola na žiadosť občanov, kvôli viditeľnosti a bezpečnosti na ceste - táto zložitá operácia trvala 68 dní...

 

Čo sa týka projekcie chodníkov, výberové konanie už prebehlo a zmluva by už mala byť podpísaná, len neviem prečo nie je stále zverejnená na webe obce, musím sa informovať. Aktualizované - zmluva je už zverejnená tu

 

Rekonštrukcia škôlky - prebehli ťahové skúšky na streche a tak isto 4 sondy do striech kde bol prizvaný aj statik. Na základe pôvodných výmer z projektu na celkovú rekonštrukciu škôlky sa vypracuje zadanie zakázky cez elektronické obstaranie. To iste platí aj pre výmenu okien. VIac možno po piatkovom stretnutí stavebnej komisie. Ak máte nejaké otázky stačí poslať mail na obec@rozhanovce.com, alebo priamo mne na naserozhanovce@gmail.com

 

 

 

pridané 10.6.2015