Téma: čo nové v obci za posledné obdobie

V obci sa prakticky nič nové a viditeľné neudialo. Na obecnom úrade sa už tri týždne povaľujú nové batérie do materskej škôlky, asi hľadáme nejakého vodára ktorý by ich za rozumnú cenu vymenil. Ak o takom viete skúste mu dať echo aby tam neležali aj ďalšie tri týždne.

 

Jeden obecný byt po neplatičoch je voľný už tretí mesiac, peniaze za nájom nám zrejme nechýbajú, ale snáď budúci týždeň niekoho starosta vyberie. Zoznam uchádzačov treba totiž aktualizovať a starosta potvrdil, že sa tak stane do budúceho týždňa. 

 

Výmena okien na škôlke by mala na etapy začať už tento piatok, dodávateľ už má časť okien vyrobenú a postupne ich začne navážať.

Projekt na opravu strechy je hotový a peniaze schválené, čaká sa na začiatok procesu VO.

 

Projektant má do 10 dní dokončiť projekciu Krátkej a parkovísk pri bytovkách na školskej, následne začleniť do projektu na projekt odvodnenie Dúhovej. Tak môže obec otvoriť proces VO, ktorý by mal trvať zhruba tak dlho ako pri chodníkoch - cca dva mesiace. V opačnom prípade hrozia obci pokuty za delenie zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní.

 

Prebehlo druhé kolo otváranie obálok na rekonštrukciu a odvodnenie chodníkov, momentálne prebiehajú administratívne kroky k vyrozumeniu súťažiacich a posledné zákonné lehoty. Ostatné veci k téme nemožno momentálne zverejniť.

 

Bol vysúťažený dodávateľ na opravu výtlkov v objeme 5000 eur, začať by mal čoskoro...

 

Lepšie by bolo písať o hotových veciach, ale žiadne neboli realizované...

 

pridané 5.5.2016