Téma: čo nové v obci

Téma: čo nové v obci

Po pravde nie je veľmi o čom písať. Najvačší "highlight" posledného obdobia je konečná oprava vozovky na Dúhovej ulici, po oprave na vodovode ešte z roku 2014. Okrem toho opravili aj iné úseky, ktoré boli bez asfaltu ešte dlhšiu dobu. A ako pozitívum ešte hodnotím snahu starostu riešiť zanesené rigoly pozdĺž hlavnej cesty. 

 

Čo sa týka pripravovaných stavebných investícii:

 

Chodníky - podľa informácie z projekčnej kancelárie, geodet už ukončil merania a prieskum sietí. Začína sa so samotnou projekciou chodníka a odvodnenia pozdĺž hlavnej ulice a Robotníckej ulice. Podľa doterajšieho priebehu obstaraní v obci si trúfam povedať, že najskôr sa tieto práce napokon vysúťažia na jeseň a dúfam, že tohto roku.

 

Škôlka - kvôli elektronickéu trhovisku a zložitému zadaniu zákazky bolo nutné urobiť sondy do štyroch striech a v súčasnosti sa ukončuje projektová dokumentácia k tejto rekonštrukcii.

Okná - po odporúčaní stavebnej komisie vyňať rozmery na okná z pôvodného projektu z roku 2012 už nastali viaceré zmeny a zabezpečiť by to mal starosta v najbližších dňoch - také mám informácie od p. Mikulíkovej, ktorá sa stará o obstarania v našej obci. Kvôli neustálemu predlžovaniu si myslím, že v priebehu leta žiadne práce na výmene okien neprebehnú. 

 

Čo sa týka opravy ciest, už dávnejšie som odovzdal výmery k obstaraniu ktoré sme s Mišom Husnajom urobili, lebo neviem kto, za koľko a hlavne kedy by to bolo spravené. Budúci týždeň sa vráti pani Mikulíková, tak sa na to budeme opäť pýtať.

 

Dobré je, že obec je už aspoň zaregistrovaná v systéme elektronického obstarania EKS. Ale, kedy nejaké aj skutočne vypíšeme?! Neviem...

Všetko má čas, všetko sa nedá hneď... ale hlavne, že inde sa dá. 

 

Škoda slov, treba konať. Aspoň tak rýchlo ako pri preložke trafa, obstaraní cesty na Potočnej ulici a ďalej radšej nebudem ani menovať...

 

pridané 10.7.2015